مصاحبه با نویسندگان کتاب [بخش دوم]

سؤال ۴: آزمایش خوب چگونه آزمایشی است؟ بلند: آزمایش خوب آنقدر دقیق است که اعضای تیم می‌توانند دوباره آن را تکرار کرده، داده‌های قابل استفاده و مشابهی تولید کنند. اغلب …

مصاحبه با نویسندگان کتاب [بخش دوم] بیشتر بخوانید »

مصاحبه با نویسندگان کتاب [بخش اول]

سؤال ۱: چرا تصمیم به نگارش این کتاب گرفتید؟ بلند: یک روز متوجه شدم که انگار دارم مکرراً توصیه‌های مشابهی را به تیمهایی از سراسر دنیا ارائه می‌کنم. تیمها برای اینکه …

مصاحبه با نویسندگان کتاب [بخش اول] بیشتر بخوانید »

اسکرول به بالا