ابزارهای کتاب

ابزارهای کتاب آزمودن ایده‌های کسب‌وکار را برای استفاده شما گردآوری کرده‌ایم.

کارت آزمون

برای طراحی آزمایش می‌توانید از کارت آزمون استفاده کنید.

معرفی ابزار

هر آزمایش کسب‌وکارِ خوش‌ساخت از چهار جزء تشکیل می‌شود:

  1. فرضیه (یکی از فرضیات اولویت‌دار در نقشه مفروضات)
  2. آزمایش (شرح آزمایشی که برای تائید یا رد فرضیه اجرا خواهید کرد)
  3. سنجه‌ها (داده‌هایی که در آزمایش اندازه‌گیری خواهند شد)
  4. معیارهای موفقیت برای سنجه‌های آزمایش‌تان.

کارت یادگیری

برای اینکه بتوانید از شواهد حاصل از آزمایش‌ها بینش کسب کنید و آنها را به اقدام تبدیل کنید، می‌توانید از کارت یادگیری استفاده کنید.

معرفی ابزار

این کارت شامل ۴ جزء است:

  1. فرضیه
  2. داده‌ها و شواهد حاصل از انجام آزمایش
  3. آموخته‌ها و بینش‌های کلیدی کسب شده از تحلیل شواهد آزمایش
  4. تصمیمات و اقداماتی که باید انجام دهید.

جعبه ابزار آزمایش‌ها

فهرستی از ۴۴ آزمایش مختلف برای آزمودن ایده‌های کسب‌وکار

معرفی ابزار

مجموعه 44 آزمایش مختلف برای آزمودن ایده‌های کسب‌وکار به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱) آزمایش‌های اکتشاف برای این که دریابید که آیا مسیر کلی‌تان درست است و اینکه مفروضات پایه را بیازمایید و بینش‏‌های اولیه‌ای کسب کنید تا در طی مسیر به‌سرعت جهت حرکت‌تان را اصلاح کنید.

۲) آزمایش‌های اعتباربخشی برای این که از درستی مسیری که در پیش گرفته‌‏اید مطمئن شوید و با شواهد قوی اثبات کنید که ایدۀ کسب‏وکاری‌تان به‌احتمال خیلی زیاد نتیجه‌بخش است.

اسکرول به بالا