مصاحبه با نویسندگان کتاب [بخش اول]

سؤال ۱: چرا تصمیم به نگارش این کتاب گرفتید؟ بلند: یک روز متوجه شدم که انگار دارم مکرراً توصیه‌های مشابهی را به تیمهایی از سراسر دنیا ارائه می‌کنم. تیمها برای اینکه …

مصاحبه با نویسندگان کتاب [بخش اول] بیشتر بخوانید »